יום ראשון, 21 בנובמבר 2010

רעיון עם עבריין עולם שמתגורר קבע בגהינום!

ועכשיו לפני שאני מסביר לכם איך להסיר את קללות הגהינום במבצע מאוחד "לתרום,לתרום,לתרום שלא תכנס לגהנום" אני חייב להגיד לכם, קהל קדוש ונחבד, רבותי ובעיקר גבירותי, בדיוק מה מתרחש היום במקום הנורא והאיום, מלא באש ורבת חום, המעון לרשעים שנקרא גהינום.

ולכן, אני מציג בפניכם ומתחתכם ואפילו סביבכם, ועל כורחיכם, רעיון עם עבריין עולם בשם חיים חילוניים, שמתגורר קבע בגהינום כבר עשרות שנים.

שלום עליכם חיים אחי. קודם כל, איך הגעת לגהינום וכמה שנים אתא גר שמה?

כבוד הרב אני הייתי בבית-סוהר במרכז הארץ עבור גניבת מכוניות ויום אחד מלאך בא ואומר לי ש"מגיעים אנשים קדושים לתא שלך ומפני שאתא לא שומר תורה ומצוות לא מגיע לך הזכות לשבת איתם"...אז אני חשבתי שאני אצא חופשי אפילו שנשארו לי 10 שנות מעשר, אבל המלאך אמר לי...שום מצוות לא עשית בחיים ואפילו שפושעי ישראל מלאים מצוות כרימון אתא מלא הרס ועבירות כרימון צבאי...ולכן תשב בגהינום לכל החיים כולל עולם הבא..

אבל, חיים אחי, המלאך לא הציע לך לתרום לי שזה כנגד כל המצוות שברימון?

לתרום? מה פתאום, מה יש לי לתרום בבית-סוהר? סיגריות? בכל זאת כבודו לא רואה לפי השם שאני פרסי? חילוניים זה כמו זכאים, חסידים, שודדים..שם פרסי מקורי שהיה קמצנים לפני שהחליפו את שם סבא שלי במעברה...אז המלאך ידע טוב טוב מה זה פרסי ואת כבודו הוא גם לא מעריץ כי הוא היה מלאך אשכנזי...

(ההמשך בקרוב אצלך...)


יום שבת, 20 בנובמבר 2010

ברוכים הבאים לאוצרות הגהינום

קהל קדוש ונחבד, רבותי ובעיקר גבירותי, וכל השער, ברוכים הבאים לאוצרות הגהינום! כאן הרב הצדיק, ראש וראשון בכל דבר שבקללות, איימות והעיקר בתרומות, רבי יצחק ארנונה.

שם המקורי שלי זה יצחק אדולן, לא רק עבור זה שסבא שלי היה רב ומקובל שידע באמת לקבל, לקבל ועוד יותר לקבל בכפר אדולן שבגבול קורדיסטן ותימן, (קראו לו הבאבא אדולן וכל שנה בילולתו ב-1 לאפריל אני מביא המוני יהודים קדושים ופרייערים לקבר שלו) אלה גם כי לפני שלמדתי לאסוף תרומות כדי להסיר את קללות הגהינום מעם ישראל, הייתי מוכר אדולן בחצי מחיר בכל הקלובים הטמאים בחוף באבא ברוך-סליחה-אולי זה היה חוף תל ברוך - מזמן מה יצאתי מזה בזכות הקבלה.

איזה קבלה? כמובן הזאת שאני נותן לכולם למס הכנסה -100 ש"ח עבור כל 10 ש"ח שתורמים לי.

רוצה לדעת איך להשתתף בפעולה החדשה והקדושה "לתרום,לתרום,לתרום שלא תכנס לגהנום?" שימו לב לכתבות כאן!